ايمني صحنه تصادفات در راه ها

مترجمان: دكتر موسي اميري و دكتر محمدرضا احدي

مترجم: دکتر محمدرضا احدی

فرهنگ لغات ترافيك(انگليسي-فارسي)

مولفان: دكتر محمد رضا احدي و دكتر موسي اميري

مترجمین: دکتر محمدرضا احدی، مهندس فرید قیم اصغری، مهندس احسان یعقوبی

کتاب حاضر در زمینه طراحی، اجرا و عملکرد انواع روسازی بتنی، مبتنی بر منابع و مراجع معتبر علمی با پشتوانه سالها تجربه اجرایی و تحقیقات اخیر تهیه گردیده است.

مولفان: دکتر موسی امیری و دکتر محمد رضا احدی

تالیف: دکتر محمدرضا احدی و مهندس حمید جهانیان

تالیف:دکتر محمدرضا احدی و مهندس مقصود پوریاری

تالیف: دكتر محمدرضا احدي و مهندس امين نادري باغ ابریشمی

مترجمین: دکتر محمدرضا احدی، مهندس امیرعلی امینی

مولفان : دكتر محمدرضا احدي و مهندس حمید جهانیان

مترجمین:دکتر محمدرضا احدی و مهندس امیر علی امینی

مترجمان : دكتر محمدرضا احدي و مهندس فرید قیم اصغری

جهت تهیه  کتاب راهنمای طراحی روسازی بتنی – ویراش دوم با انتشارات مر کز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی  با شماره  02188384132 تماس بگیرید

 

مترجمین: دکتر محمدرضا احدی و مهندس مهدی پور روح الامین

مترجمان : دكتر محمدرضا احدي و مهندس میر رحیم موسوی

شما اینجا هستید: صفحه نخست تأليفات