بایگانی دسته بندی ها: کتاب ها

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

مترجمین: دکتر محمدرضا احدی، مهندس فرید قیم اصغری، مهندس احسان یعقوبی کتاب حاضر در زمینه طراحی، اجرا و عملکرد انواع روسازی بتنی، مبتنی بر منابع و مراجع معتبر علمی با پشتوانه سالها تجربه اجرایی و تحقیقات اخیر تهیه گردیده است.

راهنمای طراحی روسازی بتنی

راهنمای طراحی روسازی بتنی

مترجمان : دكتر محمدرضا احدی و مهندس فرید قیم اصغری جهت تهیه  کتاب راهنمای طراحی روسازی بتنی – ویراش دوم با انتشارات مر کز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی  با شماره  02188384132 تماس بگیرید